OM HBSK

Hordaland Benkeskytterklubb

Om Hordaland Benkeskytterklubb

 

I oktober 2013 tok Bjørn Einarsen initiativ til å samle noen ildsjeler fra skyttermiljøet i Bergens Jæger- og Fiskerforening til et stiftelsesmøte, og Hordaland Benkeskytterklubb - som hadde lagt uvirksom over lengre tid - ble re-etablert med nytt interimstyre.

 

HBSK er tilsluttet Norges Benkeskytterforbund (NBSF), og skyter på BJF's bane på Kismul.

 

Benkeskyting er presisjonskyting med rifle, sittende fra benk. BR har flere våpenklasser,

men i hovedsak to disipliner: gruppeskyting og poengskyting.

 

Gruppeskyting er å skyte 5 skudds samlinger med minst mulig spredning.

 

Poengskyting er 1 skudd pr.blink på en skive med 5 tellende blinker. Høyest oppnåelig sum er 50 poeng med 5X. Med 5 omganger så er høyest oppnåelig poengsum 250 poeng og 25x.

 

 

 

Klubben er i den spede oppstart, og har som mål å begynne med programmene BR50 (.22LR), Jeger/Sporter 100m, og etter hvert som baneforhold tillater det blir det også 200m programmer samt langtholdskyting (Unlimited – 500 meter friklasse).

 

Etter hvert som medlemmene bygger egne våpen for BR, blir det selvsagt åpnet for ytterligere klasser. De nevnte oppstartsklasser gjenspeiler bare vår ambisjon om å åpne for alle via en myk rekrutteringsfase.

 

BR50 og Jegerklassen er fine klasser som oppstart, fordi det ikke kreves spesialbyggde våpen. Inngangsterskelen er lav, da man kan stille med hhv. vanlig salongrifle og standard jaktrifle. Programmene er således lett tilgjengelig for alle skyttere, og en grei og rimelig innfallsport til benkeskyting og til andre klasser med mer påkostede spesialbygg.

 

Absolutt alle skyttere - også de som primært "bare" er jegere, slik vi typisk ser i BJF - vil ha stort utbytte av trening på BR-programmene, uansett ambisjonsnivå.

Her få du finpusset puste- sikte- og avtrekksteknikk, og i din jakt på presisjon medfører BR-aktivitet uvegerlig også en tendens til nitidig perfeksjonering av din hjemmelading!

 

Det arbeides for tiden med å få etablert faste treningsdager på Kismul, slik at vi kan få igang regelmessig aktivitet når det blir lysere på kvelden.

Informasjon vil følge her på HBSK's hjemmeside (www.BRHordaland.no) og på Bergens Jæger- og Fiskerforening sine web- og Facebooksider.

 

Er du interessert i medlemskap, send oss gjerne en mail (post@brhordaland.no). OBS. Medlemskap krever både forbundsmedlemskap og lokalt klubbmedlemskap.

Begge deler administeres av Norges Benkeskytterforbund og innmelding til HBSK gjøres også via dem.

 

For mer informasjon rundt benkeskyting generelt, henvises det også til forbundets sier. Her finner du all info om programmer, regelverk, klubber og terminlister.

 

(Januar 2014 / Kim Warberg)

 

Styret 2014

Formann Bjørn Einarsen

Nestfomann Bjarte Ervik

Sekretær Asle Sæterdal

Kasserer Bjørn Hannisdal

Styremedlem Per Stensland

Vara: Kim Warberg